Thuốc nước uống

Hiển thị tất cả 7 kết quả

  • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, TIÊU CHẢY, NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, TIÊU HÓA, NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN
  • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ
  • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG LỢN CON, BÊ, NGHÉ
  • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG
  • ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG
  • GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CHUYÊN DỤNG NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG CẮN MỔ, TĂNG TỶ LỆ ĐẺ, TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ
Scroll to Top