BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

*** Căn nguyên – Bệnh do virus thuộc họ Picornaviridae, giống Apthovirus gây ra ở gia súc móng guốc chẵn (trâu, bò, dê, lợn), lây lan mạnh do sự tiếp xúc trực tiếp giữa gia …

BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Đọc thêm…