Sản phẩm cho gia cầm & thuỷ cầm

Hiển thị 1–12 của 139 kết quả

 • MEN TIÊU HÓA CAO TỎI, SIÊU TAN CHỊU NHIỆT, CHỊU KHÁNG SINH – NÂNG CAO MIỄN DỊCH CHỐNG NHIỄM KHUẨN
 • ĐẶC TRỊ BỆNH ORT, HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH PHÂN TRẮNG, THƯƠNG HÀN, VIÊM KHỚP, SƯNG ĐẦU, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, E.COLI KÉO MÀNG
 • ĐẶC TRỊ ORT, BẠI HUYẾT, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, THƯƠNG HÀN, E.COLI, SƯNG KHỚP, SƯNG ĐẦU, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ GÀ RÙ, GÀ TOI, KHÔ CHÂN, CHƯỚNG DIỀU, SÃ CÁNH, MÀO THÂM THỞ KHÒ KHÈ, TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, CRD, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG TOI RÙ, E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠI HUYẾT VỊT CÁC BỆNH GHÉP NHIỄM KHUẨN NẶNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP TIÊU HÓA
 • TRỊ HEN KHẸC , SƯNG PHÙ ĐẦU, E.COLI BẠI HUYẾT, CHƯỚNG DIỀU, TOI RÙ, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG
 • THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH GÀ, VỊT, NGAN
 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU BỆNH ĐẦU ĐEN, SƯNG GAN THẬN,CẦU TRÙNG VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY,E.COLI KÉO MÀNG, HEN
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI,CRD, CCRD, TIÊU CHẢY, E.COLI BẠI HUYẾT, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ, PHÂN XANH, TRẮNG, SƯNG ĐẦU, ORT
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, NHỚT VÀNG
 • KÍCH THÍCH ĂN NHIỀU, TIÊU HÓA TỐT, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TĂNG SẢN LƯỢNG TRỨNG, TĂNG TRỌNG NHANH, MAU LỚN, DA HỒNG HÀO.
 • GIẢI ĐỘC GAN – THẬN CẤP NÂNG CAO MIỄN DỊCH
Scroll to Top