Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG CHỐNG VIÊM DA , THỐI MÓNG, GHẺ, NẤM, VẾT THƯƠNG LMLM, VDNC...
 • TRỊ VIÊM VÚ CẤP TÍNH
 • ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ THỂ SOMA, VIÊM VÚ TIỀM ẨN, TẮC TIA SỮA
 • DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
 • TRỊ NẤM, SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG, TRỊ VE, BỌ CHÉT, CHẤY RẬN
 • ĐẶC TRỊ NỘI - NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM, VIÊM DA, LOÉT DA TRÊN GIA SÚC GIA CẦM
 • TRỊ ĐAU MẮT- VIÊM LOÉT DA
 • CÔNG NGHỆ MỚI - DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
 • SÁT KHUẨN VẾT THƯƠNG, CHỐNG VIÊM DA, THỐI MÓNG, NHIỄM TRÙNG SAU PHẪU THUẬT
 • ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, CHỨNG NGÃ NƯỚC TRÂU BÒ
Scroll to Top