Thuốc nước uống

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG LỢN CON, BÊ, NGHÉ
 • ĐẶC TRỊ PHÂN VÀNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI BẠI HUYẾT, CHƯỚNG DIỀU KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, TRẮNG, NHỚT VÀNG
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG GÀ
 • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
 • ĐẶC TRỊ HEN SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ TRÊN GÀ, VỊT, NGAN, CÚT.
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, HEN KHẸC, CRD, CCRD, E.COLI, CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, TỤ HUYẾT TRÙNG, GÀ TOI, GÀ RÙ PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, NHỚT VÀNG
Scroll to Top