Thuốc kháng sinh bột

Hiển thị 13–24 của 35 kết quả

 • ĐẶC TRỊ HEN, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, SƯNG ĐẦU, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
 • ĐẶC TRỊ HEN, TIÊU CHẢY, SƯNG ĐẦU, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
 • KHÁNG SINH TỔNG HỢP ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, THƯƠNG HÀN VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN KHẸC, CRD, TỤ HUYẾT TRÙNG E.COLI, TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, SỐT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TIÊU CHẢY TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI SƯNG ĐẦU, E.COLI, BẠCH LỴ, TỤ HUYẾT TRÙNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT
 • ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, CRD, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG TOI RÙ, E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠI HUYẾT VỊT CÁC BỆNH GHÉP NHIỄM KHUẨN NẶNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP TIÊU HÓA
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP, PHÂN ĐỎ, PHÂN SÁP
 • TẨY SẠCH SÁN DÂY VÀ CÁC LOẠI GIUN
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG , TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI GIUN
 • ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM DIỀU, NẤM MIỆNG BỆNH VIÊM PHỔI CẤP TÍNH,VIÊM PHỔI DO BỘI NHIỄM NẤM TRÊN VẬT NUÔI
Scroll to Top