Thuốc kháng sinh bột

Hiển thị 25–35 của 35 kết quả

 • ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO NẤM TRÊN VẬT NUÔI
 • TẨY SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ RUỘT SÁN DÂY VÀ GIUN TRÒN
 • ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, CẦU TRÙNG GÀ ĐẺ
 • PHÒNG VÀ TRỊ VIÊM PHỔI, PHÓ THƯƠNG HÀN, LEPTO, TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, E.COLI SƯNG PHÙ ĐẦU, ĐÓNG DẤU BỆNH KẾ PHÁT BỆNH TAI XANH ( PRRS), BỆNH TRUYỀN NHIỄM
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, CẦU TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
 • GIẢI NHIỆT, HẠ SỐT, ĐẶC TRỊ BỆNH GUMBORO
 • CHUYÊN DÙNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GÀ, VỊT, NGAN ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN KHẸC, BẠI LIỆT, CHẾT HÀNG LOẠT
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG, HEN KHẸC, SƯNG ĐẦU, TIÊU CHẢY, KIẾT LỴ, PHÒNG HEN CHO GIA CẦM
Scroll to Top