Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 8 kết quả

  • SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG CHỐNG VIÊM DA , THỐI MÓNG, GHẺ, NẤM, VẾT THƯƠNG LMLM, VDNC...
  • KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM, DIỆT VE, GHẺ MƯỢT LÔNG, GIỮ ẨM, HƯƠNG THƠM DỊU MÁT
  • ĐẶC TRỊ NỘI – NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM NẤM, VIÊM DA, LOÉT DA TRÊN GIA SÚC GIA CẦM
  • DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
  • TRỊ NẤM, SÁT TRÙNG VẾT THƯƠNG, TRỊ VE, BỌ CHÉT, CHẤY RẬN
  • TRỊ ĐAU MẮT- VIÊM LOÉT DA
  • CÔNG NGHỆ MỚI - DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
Scroll to Top